”Din samarbetspartner för lönsamma och framgångsrika företag”

Våra tjänster

Företagsutveckling

Att driva företag ska vara roligt, utvecklande och lönsamt. Med utgångspunkt från dig och ditt företag hjälper vi dig att snabbare nå dina affärsmål. Att vara ett bollplank och delaktiga i ett företags utveckling är en av våra viktigaste funktioner. För att du ska kunna förvalta och utveckla din verksamhet krävs en god uppfattning om ditt företags ekonomi.

Vi kan bland annat hjälpa dig med budgetering, resultatuppföljning, investeringskalkylering, driftsplanering och företagsanalyser så att du kan styra din verksamhet i den riktning du vill. Som rådgivare kan vi vara med vid viktiga förhandlingar och hjälpa er att ta in relevant information för att fatta välgrundade beslut.

Företagsråd

Känner du att ni behöver ett bollplank och hjälp med styrningen framåt? Ett företagsråd är ett antal externa personer som bistår dig som företagare med stöd och råd i ditt företags beslutsprocess. 

Företagsrådet sätter fokus på företagets nuläge (nyckeltal, ekonomi, personalfrågor) och framtid (affärsuppgörelser, investeringar, finansieringar och omvärldsanalys). Företagsrådet sammankallas några gånger per år och arbetar med strategiska frågor som rör det enskilda företaget, antalet träffar bestämmer Ni i företaget. Ibland kan det behövas några tätare träffar för att komma igenom en utmaning och under andra perioder kan man bara behöva göra enklare avstämningar.

Styrelsearbete

Ett aktivt styrelsearbete kan vara skillnaden mellan ett lönsamt företag och ett företag i kris. All erfarenhet visar att det aktiva styrelsearbetet ger stora fördelar. Det finns många tillfällen där styrelsen kan ha en avgörande betydelse för att leda företaget framåt.

Louise är Certifierad ledamot via StyrelseAkademins utbildning Rätt Fokus i Styrelsearbetet.

EU-rådgivning

Med vår kunskap och våra hjälpmedel kommer vi tillsammans fram till hur du bäst utnyttjar EU-ersättningarna. Följande kan vi hjälpa till med:

• SAM ansökningar
• Optimering av dina EU stöd
• Bedömning av EU-stöds utbetalningar
• Företagsstöd • Startstöd

Bokslut & deklaration

Avstämningar av huvudbokens konton är också en av utgångspunkterna i bokföringslagen för att den löpande bokföringen ska kunna utgöra informations- och beslutsunderlag. Det kräver också att avstämningar görs löpande. Vi hjälper Er med avstämningar i samband med månads-, kvartal- eller årsbokslut. Deklaration bygger också den på den löpande redovisningen.

Vi hjälper Er med upprättandet av inkomstdeklarationen. Inkomstdeklarationen ska lämnas en gång per år till Skattemyndigheten.

Löpande redovisning

Alla företag ska bokföra alla affärshändelser och andra bokföringsposter enligt bokföringslagen. Vi hjälper er med redovisningen t.ex. registrerar fakturor, inbetalningar, leverantörsfakturor, utbetalningar, manuella verifikationer m.m. i registreringsordning (verifikationslista) och systematisk ordning (huvudbok).

Momsredovisning Momsredovisningen bygger på den löpande bokföringen. Vi hjälper er med uppläggning av löpande redovisning så att momsredovisningen blir korrekt.

Louise Gideskog

Efter att ha fått en god utbildning inom finans och företagsekonomi, dels genom studier och arbetslivserfarenhet som Auktoriserad Revisor på PwC, var det dags att ta steget vidare till att arbeta mot den agrara sektorn och då i eget företag.

”Med en uppväxt på en gård utanför Väderstad där det bedrivs spannmåls – och kläckäggsproduktion, har jag en stor förståelse för de utmaningar som lantbruket står inför idag. Den största drivkraften för mig är att lantbruksföretag ska ses som de företag de är och inget annat. De olika verksamhetsgrenarna i ett lantbruksföretag bör ha samma möjlighet till avkastning på kapital som företag inom andra branscher”.

Tel: 0734-04 40 95 louise@gideskogsamuelsson.se - Visa CV

ERFARENHET

2014 Gideskog Samuelsson Affärsbyrå
Ägare & Affärsrådgivare

2005 Hovstallarna
Ägare till utbildnings-försäljning och uthyrningsstall

2006 - 2013 PwC
Auktoriserad Revisor och Manager, Linköping

2000 - 2005 Östgöta Enskilda Bank
Kreditservice i Linköping
Kungsholmskontoret i Stockholm
Provinsbanken Direkt i LinköpingUTBILDNING

2016 - StyrelseAkademin
Certifierad ledamot efter att med godkänt resultat fullföljt StyrelseAkademins utbildning Rätt Fokus i Styrelsearbetet

2001 - 2005 Master of Business Administration (M.B.A) med inriktning Redovisning och Finans
Magisterexamen från Jönköping International Business School, en termin studerades i Frankrike vid universitetet i Rennes. Kandidatexamen inom finansiering blev medialt uppmärksammad och publicerad i Dagens Industri.

1999 - Engelska studier i Oxford

Gustaf Samuelsson

Uppväxten på en mjölkgård mellan Linköping och Norrköping där det bedrevs mjölkproduktion med 360 kor och 350 ha växtodling, tillsammans med min arbetslivserfarenhet, utbildning till lantmästare och i företagsekonomi har gett mig teoretisk och praktisk erfarenhet samt viktig kunskap om hur ett stort lantbruksföretag drivs, organiseras och administreras. Efter mina år som anställd Affärsrådgivare var steget till att bedriva verksamhet i egen regi inte så stort.

”Genom mitt goda kontaktnät inom lantbrukssektorn samt mina kunskaper inom lantbruksrådgivning drivs jag av att skapa och förbättra lönsamhet i ägarledda företag på landsbygden genom att framförallt arbeta med företagsledning, ekonomistyrning och affärsutveckling”.

Tel: 0708-90 16 53 gustaf@gideskogsamuelsson.se - Visa CV

ERFARENHET

2015 Gideskog Samuelsson Affärsbyrå
Ägare & Affärsrådgivare

2005 - 2014 LRF Konsult
Auktoriserad redovisningskonsult och Affärsrådgivare
Specialistchef för Affärsrådgivningen i MO Östra med resultat- och personalansvar för 20 personerUTBILDNING

2004 - 2005
Affärsledarskap för den gröna sektorn, SLU, vilket gav en kandidatexamen i företagsekonomi

2002-2004
Examen från Lantmästarprogrammet, SLU, Alnarp

Gustaf Samuelsson

Uppväxten på en mjölkgård mellan Linköping och Norrköping där det bedrevs mjölkproduktion med 360 kor och 350 ha växtodling, tillsammans med min arbetslivserfarenhet, utbildning till lantmästare och i företagsekonomi har gett mig teoretisk och praktisk erfarenhet samt viktig kunskap om hur ett stort lantbruksföretag drivs, organiseras och administreras. Efter mina år som anställd Affärsrådgivare var steget till att bedriva verksamhet i egen regi inte så stort.

”Genom mitt goda kontaktnät inom lantbrukssektorn samt mina kunskaper inom lantbruksrådgivning drivs jag av att skapa och förbättra lönsamhet i ägarledda företag på landsbygden genom att framförallt arbeta med företagsledning, ekonomistyrning och affärsutveckling”.

Tel: 0708-90 16 53 gustaf@gideskogsamuelsson.se - Visa CV

ERFARENHET

2015 Gideskog Samuelsson Affärsbyrå
Ägare & Affärsrådgivare

2005 - 2014 LRF Konsult
Auktoriserad redovisningskonsult och Affärsrådgivare
Specialistchef för Affärsrådgivningen i MO Östra med resultat- och personalansvar för 20 personerUTBILDNING

2004 - 2005
Affärsledarskap för den gröna sektorn, SLU, vilket gav en kandidatexamen i företagsekonomi

2002-2004
Examen från Lantmästarprogrammet, SLU, Alnarp

Gideskog & Samuelsson
Vreta Kluster
Klustervägen 11
590 76 Vreta Kloster
Våning: 1, Dockningskontor